KRÁTKODOBÁ POZORNOST A PAMĚŤ NOVÉ GENERACE

Když nelžeš, nemusíš si nic pamatovat, pravila moje babička což zdůrazňuje nejen hodnotu pravdy, ale i snadnost, kterou přináší upřímnost Od té doby se změnilo tolik trendů a také naše neurofyziologické struktury paměti, že někdy ani nevíme, co bylo aktuální včera. Není dosud přesně objasněno, jakými procesy neuronální změny probíhají, ale pamatujeme si pořád méně. A není to tím, že jsme se stali pravdomluvnými. Spíše naopak. 

Spomalují se struktury synaptických spojů jednotlivých neuronů – to usnadňuje pozdější vybavení si uložené informace probíhající v milisekundách.  V dnešním digitálním světě, kde se náš život odehrává ve zrychleném turbo tempu vzniká nová výzva pro digitální agentury, protože máme novou generaci, která si pamatuje heslo svého účtu na Instagramu, ale zapomene, co chtěla říct v polovině věty. 

Změnila se nejen rychlost získávání informací, ale i způsob, jakým je naše mysl ovlivňována. Statistiky ukazují, že průměrná délka pozornosti se zkrátila a prognóza v tomto směru je ještě horší, než jsme si mysleli. Průměrná paměťová kapacita nové generace je ovlivněna mnoha faktory, včetně individuálních schopností, typu informací a způsobu, jakým jsou prezentovány. 

Délka pozornosti jednotlivce patřícího do generace Z je přibližně 8 sekund, což je podobné délce pozornosti zlaté rybky. Mileniálové mají průměrnou délku pozornosti 12 sekund. Baby boomers mají průměrnou délku pozornosti 20 sekund. To nutí agentury co nejrychleji představit  příběh značky, než její cílová skupina otočí pozornost jiným směrem.  Na aktivaci a zároveň deaktivaci pozornosti máme pouhých 8 sekund. Je to málo, nebo nám to bude stačit? 

Osm sekund poskytuje dostatečný prostor na jedno rychlé nadechnutí. Horší je to s výdechem. Statistická data nám také ukazují, že nová generace tráví na sociálních médiích více času než starší generace trávila sledováním televizního seriálu “Nemocnice na kraji města”. Internet poskytuje více dopaminu než MUDr. Sova a více adrenalínu než příběhy doktorů a sester ve špitále.

Jak můžeme využít tuto novou realitu pro tvorbu obsahu, který bude zajímavý a přitažlivý i pro ty, kteří mají krátkodobou pozornost a paměť? Přesměrovat novou generaci na web stránky “Paměť národa” je asi zbytečné.  V krátkosti řečeno, k problému krátkodobé paměti a pozornosti můžeme vždy přistoupit s humorem a lidským přístupem. Nakonec každý problém je jenom pro lidi, kteří chtějí mít problém.  

Můžeme vytvářet krátká, ale intenzivní komunikační spojení, za těmito krátkými okamžiky se skrývá skvělý potenciál pro vytvoření  vazeb. Krátkodobá paměť a pozornost nové generace představují výzvu, kterou čelíme v digitálním světě.  Hledáme nové způsoby, jak se zastavit v digitálním prostoru. Frekvenci emocí lze přizpůsobit k neutralizaci algoritmů. Připomenout si, že naše ruce nejsou klávesnice a naše srdce nebije algoritmem. 

Namísto toho, abychom se obávali krátkodobé paměti a pozornosti, můžeme ji využít jako výzvu pro tvorbu inovativních, hravých a nezapomenutelných kampaní. První polibek možná trval pouze 8 sekund, ale každý z nás si ho pamatuje na celý život. Faktor délky trvání nikdy není klíčový.

Důležité je, jaký otisk v nás zanechá a jak dlouho přetrvá. Takže i přesto, že varování psychiatrů a odborníků z oboru neuropsychologie může znít občas morbidně, mám osobně pocit, že krátkodobá pozornost a paměť jsou pro nás spíše výhodou. 

Pamět si zachováváme pouze pro to, co je hravé, zábavné a pro nás individuálně důležité, a na všechno ostatní prostě zapomínáme – včetně toho, že dospělost znamená mít odpovědnost za sebe samého. Ztráta paměti, závislost na externích zdrojích, desenzitivita a přetržená spojení směřují k budoucnosti. Nicméně, když si občas dopřejeme krátké pauzy a vrátíme se k lidskosti, která nám občas připomene, kdo jsme, nemusí to vždy tak skončit.

Možná se ti zalíbí i tento článek